Komunikat- Akcja zima 2022/2023

Akcja zima 2022/2023

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie podaje informacje niezbędne do udzielania ewentualnej pomocy osobom wymagającym wsparcia, zagrożonym warunkami pogodowymi, a w szczególności; osobom bezdomnym, ubogim, niezaradnym życiowo, niepełnosprawnym, samotnym, starszym, które w okresie zimowym znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Radłów  o zwrócenie uwagi na swoich sąsiadów, osoby z najbliższego otoczenia, czy w okresie trudnych warunków pogodowych posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe, niezagrażające zdrowiu i życiu oraz reagowanie na napotkane osoby bezdomne pozostające bez schronienia.

Poniżej podajemy numery telefonów oraz wykaz placówek tymczasowego schronienia z których mogą korzystać osoby potrzebujące pomocy oraz osoby zgłaszające konieczność udzielenia pomocy komuś z otoczenia.

Pomoc dla osób bezdomnych oraz informacje można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie u pracowników socjalnych 

Radłów, ul. Brzeska 9, tel. 14 6782 003

Jeśli zauważymy, że ktoś w związku z zimowymi warunkami atmosferycznymi może znajdować się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, powinniśmy poinformować o tym odpowiednie służby:

Numery Alarmowe

– Policję – telefon  997 , Komisariat Policji Żabno – 47 – 83 12 420

– dzwoniąc na numer alarmowy 112

Każda informacja od Państwa będzie analizowana i będzie sygnałem do podjęcia działań mających na celu udzielenie adekwatnej pomocy.

Dziękujemy za wrażliwość i zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka.

Wykaz placówek tymczasowego schronienia województwa małopolskiego -2022

 

Skip to content