Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023 oraz Program Zajęć Edukacyjnych dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, informuje, że realizuje Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na…
Skip to content