Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023 oraz Program Zajęć Edukacyjnych dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, informuje, że realizuje Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023 oraz Program Zajęć Edukacyjnych dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023.

Adresatami programów mogą być osoby dorosłe z terenu Powiatu Tarnowskiego (kobiety
i mężczyźni), które doświadczyły/doświadczają przemocy w rodzinie:

– osoby doznające przemocy w rodzinie,

– świadkowie przemocy w rodzinie,

– osoby zgłaszające się samodzielnie lub kierowane przez podmioty i instytucje,

– pary małżeńskie/partnerskie, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocowy, a które wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą i rozwojem relacji rodzinnych,

– osoby podejmujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

– społeczność lokalna.

     Celem programów jest zmiana wzorców zachowań osób, które doświadczają przemocy w rodzinie – praca nad zmniejszeniem lęku, wzmocnienie poczucia sprawczości, zmiana sposobu funkcjonowania wynikająca z poczucia bezradności. Ponadto spodziewane efekty dotyczą również zwiększenia świadomości na temat przemocy w rodzinie:

– nabywanie umiejętności reagowania na zachowania o charakterze przemocy,

– odzyskanie poczucia własnej wartości,

– odzyskiwanie poczucia bezpieczeństwa,

– odzyskiwanie równowagi emocjonalnej,

– poprawa sytuacji rodzinnej klienta.

Spotkania będą odbywać się indywidualnie oraz grupowo, będą prowadzone przez Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w każdy piątek miesiąca. Przewidywany termin rozpoczęcia programu I kwartał 2023 r.

Szczegółowe informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie, 33-100 Tarnów,                                    ul. Urszulańska 19, lub pod numerem telefonu 14 621 56 83 wew. 18.

Skip to content