Dodatek osłonowy za prąd i gaz

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna - obrazek Wysokość opłat w ramach dodatku osłonowego

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy za prąd i gaz?
W związku z wejściem w życie ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym można już wypełniać wnioski o dodatek osłonowy za prąd i gaz. Dokumenty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie.

Tarcza

Jednoosobowe gospodarstwo domowe może otrzymać od 400 do 500 zł zwrotu, jeżeli jego dochód nie przekracza 2100 złotych. W przypadku  gospodarstw wieloosobowych, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę, wysokość zwrotu jest większa. Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia, wypłata dodatków zostanie realizowana w dwóch równych ratach – do 31 marca i do 2 grudnia. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, ale nie później, niż do 31 października, cały zwrot zostanie przekazany do 2 grudnia.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym. 

Szczegółowe informacje można uzyskać

  • dzwoniąc na infolinię pod numer 22 369 14 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 
  • na stronie www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy 
  • lub w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów lub pod numerem telefonu 14 678 20 03 

 

Do pobrania

Skip to content