Fundusz alimentacyjny

Informacje dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego znajdują się w zakładce- Świadczenia rodzinne.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Jednym z podstawowych działań podejmowanych wobec dłużników alimentacynych przez organ wypłacający osobie uprawnionej do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest wpisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów . Zasady tej procedury określa

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia b.r . – nowe okno, PDF do pobrania

Skip to content