Komunikat – Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Uprzejmie informujemy, iż od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

Poniżej link do WYTYCZNYCH

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie ul. Brzeska 9, pokój nr 1, 2 w gadzinach od 7 30 –15 30  w celu wydania skierowania . Dodatkowe informacje w siedzibie MGOPS w Radłowie ul. Brzeska 9 tel. 14 678 20 03

Skierowanie do otrzymania pomocy oraz oświadczenia o dochodach Załącznik_nr_5_Wzór_skierowania (3)

 

Skip to content