Bezpłatne konsultacje prawne i psychologiczne

Bezpłatne konsultacje prawne i psychologiczne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie realizuje dodatkowe zadanie wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego

Niniejsze zadanie dofinansowane jest przez Wojewodę Małopolskiego w ramach zadania -wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W ramach zadania będą prowadzone konsultacje psychologiczne i porady prawne.

Nieodpłatna pomoc psychologiczna i prawna skierowana jest do osób:

– znajdujący się w trudnej sytuacji

– dla osób w kryzysie

– starszych

– niepełnosprawnych

– bezrobotnych

– objętych wsparciem  M-GOPS

Pomoc prawna będzie świadczona raz w miesiącu przez 2 godziny w trzeci poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 900-1100

Pomoc psychologiczna będzie świadczona raz w miesiącu przez 2 godziny w trzeci wtorek każdego miesiąca w godzinach od 1100-1300

Konsultacje są w pełni bezpłatne. Szczegółowe informację udzielają pracownicy socjalni MGOPS  Radłowie  w siedzibie ośrodka tj. ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów lub pod numerem telefonu 14 678 2003, 504 591 296

Skip to content