„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie  informuje, że trwa nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Informuję,  że 23 października 2022 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z póź. zm). Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., a na jego realizację zaplanowano kwotę 505 mln zł.

Poniżej zamieszczamy Program ze szczegółowymi informacjami.

Ogłoszenie_AOON_JST_edycja-2023

Skip to content