Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Informujemy, że w grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję, zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do końca 2029 roku.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) Program podobnie jak POPŻ , opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzn. działaniach towarzyszących.

W związku z powyższym Kierownik Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie informuje, że tut. OPS będzie kontynuował dystrybucję produktów żywnościowych z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ),

Pomocą żywnościową w ramach Programu  FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

  • 1823,60  zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie ul. Brzeska 9, pokój nr 1, 2 w gadzinach od 7 30 –15 30  w celu wydania skierowania . Dodatkowe informacje w siedzibie MGOPS w Radłowie ul. Brzeska 9 tel. 14 678 20 03

 Do pobrania

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej oraz oświadczenia o dochodach

Skip to content