Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie informuje, że Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego 
systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.
Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ + 48 222 309 900 Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
 * obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci), 
* zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl), 
* zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną, 
* upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
* promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
 * informacja o Funduszu Sprawiedliwości Odwiedź również nasze strony: www.numersos.pl 
www.pokrzywdzeni.online 
www.swiadkowie.online 
www.samobojstwo.online 
www.przemoc.online www.dla-dziecka.online

Ulotka
Skip to content