Ogłoszenie o naborze na stanowisko „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

Ogłoszenie

o naborze na stanowisko

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

edycja 2024

Kierownik  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie  zawiadamia o zamiarze podjęcia współpracy z osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe niezbędne dla realizacji zadań „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”.

Zadania realizowane będą w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społeczne „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024, zwanym dalej „Programem”.

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z w/w orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnionych osób niepełnosprawnych;

Osoby aplikujące na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej powinny przedłożyć:

 1. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 2. dokument potwierdzający co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnej (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu)
 3. dokument potwierdzający niekaralność (tylko w przypadku, w którym usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia)

W ramach realizacji obowiązków zawodowych, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zobowiązany będzie w szczególności do pomocy:

 1. w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 2. w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 4. w korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),
 5. w zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówek oświatowych.

Sposób zatrudnienia:

– umowa zlecenie / o świadczenie usług, 7 dni w tygodniu

Wymagane dokumenty:

 1. CV (wykształcenie, doświadczenie zawodowe)
 2. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty można składać:

 1. osobiście – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie, ul. Brzeska 9
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego (adres j.w.);

 

do dnia 15 grudnia  2023 r. z dopiskiem / informacją „dot. naboru na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – edycja 2024”;

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 678 20 03

 

                                                                                                Krzysztof Sobczyk  

Kierownik  Miejsko – Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Radłowie

Skip to content