Jaka jest różnica pomiędzy rodziną zastępczą a adopcyjną?

Odpowiedź:
– Adopcja skutkuje tym, że pomiędzy rodzicami adopcyjnymi a
przysposabianym dzieckiem powstają takie same skutki prawne jak pomiędzy
naturalnymi rodzicami a ich dzieckiem (kwestie dziedziczenia, alimentacji,
nazwiska).
– Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej jest współfinansowany przez MOPS/
PCPR (rodzina
zastępcza otrzymuje środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w
rodzinie zastępczej ).
– Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest okresowe – następuje do
czasu uregulowania jego sytuacji prawnej i życiowej.
– Rodzina zastępcza jest zobowiązana do utrzymywania kontaktów z rodzina
naturalną dziecka oraz do podejmowania działań w zakresie powrotu dziecka do
rodziny naturalnej.
– Funkcjonowanie rodziny zastępczej podlega okresowej kontroli sądu
opiekuńczego oraz pracowników MOPS / PCPR ( wywiady środowiskowe co
najmniej 2 razy do roku ).

Skip to content