Czy osoba przebywająca w mieszkaniu, ale nie posiadająca w nim meldunku może być uznana za osobę bezdomną?

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobą bezdomną jest osoba, która nie
jest zameldowana na pobyt stały nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym.

Skip to content