Jak długo należy czekać na przeprowadzenie wywiadu przez pracownika socjalnego i dlaczego przeprowadza się go w miejscu zamieszkania?

Terminy przeprowadzania wywiadów określa Rozporządzeniem Ministra
Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r.w sprawie rodzinnego wywiadu
środowiskowego (Dz.U. z 2012r. Nr 118, poz. 712) renty socjalnej
– §2.1 wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia
wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia pomocy społecznej
– §2.3 wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu
osoby ubiegającej się o pomoc

Skip to content