Dlaczego pracownik socjalny tak często przeprowadza rodzinne wywiady środowiskowe?

Aktualizację wywiadów przeprowadza się zgodnie za art.107 ust.4 ustawy z
dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej :
– w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia po raz kolejny, a także
gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w poprzednim wywiadzie (np. zmiana
wysokości dochodów, składu rodziny, adresu zamieszkania, orzeczenia o
niepełnosprawności, decyzji organu rentowego)
– w przypadku osób korzystających ze stałych form aktualizację przeprowadza
się nie rzadziej niż co 6 m-cy, mimo braku zmiany danych

Skip to content