Dlaczego dodatek mieszkaniowy jest wliczany do dochodu ?

Art.8.3 ustawy o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych
przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku
utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na
tytuł i źródło ich uzyskania.

Skip to content