Dlaczego nie odliczamy od dochodu opłat mieszkaniowych i potrąceń komorniczych innych niż alimenty?

Art.8.3 ustawy o pomocy społecznej określa składniki o które można
pomniejszyć dochód:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
– składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

Skip to content