Dlaczego osoba otrzymująca zasiłek stały nie otrzymuje go do zakładu karnego?

Art.13.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej mówi, że :
– osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do
świadczeń z pomocy społecznej, osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się
prawo do świadczeń z pomocy społecznej, za okres tymczasowego aresztowania
nie udziela się świadczeń

Skip to content