Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym


Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego  systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym 
przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

•	obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący 
przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

•	zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy 
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą 
elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

•	zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości 
umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy 
drogą telefoniczną,

•	upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych 
przestępstwem,

•	promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i 
świadkom,

•	informacja o Funduszu Sprawiedliwości
Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w 
rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900
Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
*	obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący 
przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

*	zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy 
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą 
elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

*	zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości 
umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy 
drogą telefoniczną,

*	upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych 
przestępstwem,

*	promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i 
świadkom,

*	informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online


Ulotka.pdf
Skip to content