Program Psychologiczno-Terapeutyczy dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie realizuje Program Psychologiczno-Terapeutyczy dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Program skierowany jest dla osób dorosłych z terenu Powiatu Tarnowskiego stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak również rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy, chętnych do pracy nad zmianą swoich postaw i umiejętności związanymi z budowaniem relacji rodzinnych.

Osoby zgłaszające się do programu mogą korzystać z niego samodzielnie lub być skierowane przez instytucje zaangażowane w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program zakłada co najmniej 10 godzin pracy z każdym z uczestników. Spotkania będą miały charakter indywidualny lub grupowy oraz prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę. Przewidywany termin rozpoczęcia programu to wrzesień 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie,                            ul. Urszulańska 19,  33-100 Tarnów, tel/ 14 621 56 83  wew. 18

Skip to content