Projekt socjalny

                          

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie   

realizował projekt socjalny

   dofinansowany przez Wojewodę Małopolskiego

 w ramach Działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej

( budżet zadaniowy: 13.1.2.1 –  wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)

Projekt skierowany był do mieszkańców Gminy Radłów – borykających się z trudnościami konieczności sprawowania długotrwałej  opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi.

W ramach projektu, który stanowi innowacyjną metodę pracy z rodziną

Odbyły się  warsztaty:

– choreoterapia dla rodziców

– arteterapii z zajęciami sensorycznymi dla dzieci

– dogoterapii z treningiem kompetencji społecznych dla dzieci

– grupowe warsztaty psychologiczne dla rodziców

Warsztaty odbywały  się w  MIEJSKIM CENTRUM  KULTURY W RADŁOWIE    w miesiącach czerwiec – lipiec 2022

Na zakończenie, dla podkreślenia efektów osiągniętych przez uczestników projektu odbyło się  spotkanie integracyjne podsumowujące projekt.

Dziękujemy  wszystkim  za udział w projekcie socjalnym.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content