Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 Plus

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie informuje, że tut. Ośrodek pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 Plus kolejną dostawę żywności z Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W dniach 04.07.2023 r. odbyła się dystrybucja artykułów żywnościowych. Wydawaniem produktów żywnościowych zajmowali się pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej a dowozem dla osób starszych samotnych oraz niepełnosprawnych pracownicy Urzędu Gminy w Radłowie. Z programu skorzystało 425 osób.  

Skip to content