Program Korekcyjno-Edukacyjny

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje o rozpoczęciu naboru do Programu korekcyjno – edukacyjnego oraz psychologiczno- terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Programy skierowane są dla osób z terenu powiatu tarnowskiego ziemskiego i dotyczą;

– osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując te osoby do uczestnictwa w programie korekcyjno- edukacyjnym

-osób kierowanych przez instytucje lub zgłaszające się samodzielnie

– osób, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocowy i które jednocześnie wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą i pozytywnym rozwojem relacji rodzinnych,

-osób które ukończyły już program korekcyjno-edukacyjny w poprzednich edycjach

Przewidywany termin realizacji programu to II kwartał 2022 r.

Aby wziąć udział w powyższych programach należy wypełnić deklaracje udziału w programie Korekcyjno –Edukacyjnym

Do pobrania:

Deklaracja udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym

 

Podpisaną i wypełnioną deklarację należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Urszulańska 19, wrzucić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych lub złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefony 14 621 56 83 wew. 18 

Skip to content