Mój mąż nadużywa alkoholu, co zrobić, aby przestał pić?

Przybliżamy osobie zainteresowanej mechanizmy choroby alkoholowej i jej
wpływ na wszystkich członków rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i proponujemy konkretne działania w oparciu o współpracę z
Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień,
Ośrodkiem Terapii Dzieci i Młodzieży oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Skip to content