Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

środa, 17 sierpnia 2022

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692) można już wypełniać wnioski o dodatek węglowy. Dokumenty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie ul. Brzeska 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pokój nr 2 i nr 3.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów lub pod numerami telefonów:

 14 67 82 003, 504 591 296.

Do pobrania

* Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_węglowy

Skip to content