Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych “Bezpieczna Przystań” zaprasza do korzystania z oferowanych w ramach projektu usług.

Zadaniem Ośrodka Opieki Wytchnieniowej „Bezpieczna Przystań” jest wsparcie opiekunów, którzy na co dzień zajmują się osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Placówka zapewnia chorym mieszkańcom ziemi tarnowskiej profesjonalną opiekę zastępczą, pozwalającą ich opiekunom na odpoczynek, regenerację sił, krótki wyjazd czy załatwienie własnych spraw. W „Bezpiecznej Przystani” zainteresowani mogą także nieodpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny. Co więcej, w ośrodku są prowadzone szkolenia, warsztaty, a także grupy wsparcia dla opiekunów.

Więcej informacji znajdą Państwa pod numerem telefonu 14 688 00 43, na stronie internetowej www.bezpiecznaprzystan.com.pl lub w siedzibie ośrodka ul. Sanguszków 28a Tarnów.

 

Skip to content