„Twój Asystent- wsparcie na dobry start-2”

Fundacja Internationaler Bund Polska rozpoczęła rekrutację  do nowego projektu pod nazwą  „TWÓJ ASYSTENT – wsparcie na dobry start – 2” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkujących województwo śląskie i małopolskie.

W ramach projektu zapewniona będzie usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) dla min. 60 osób (30 osób z województwa śląskiego i 30 osób z województwa małopolskiego).  Usługi asystenckie polegać będą na towarzyszeniu podopiecznemu w wykonywaniu czynności dnia codziennego, zarówno w miejscu zamieszkania jak i na zewnątrz np. w formie spaceru, wspólnego pójścia do lekarza, do sklepu, uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych, sportowych itd.
W zakres wparcia asystenckiego nie wpisują się czynności przewidziane dla usług opiekuńczych. Dopuszczalne jest w uzasadnionych przypadkach doraźne korzystanie z samochodu prywatnego w celu przewozu podopiecznych po uprzednim podpisaniu stosownej umowy oraz przedstawieniu badań psycho – technicznych kierowcy.

Dla każdego uczestnika projektu przygotowane będą Indywidualne Plany Działania, elementem których będzie określenie indywidualnego zakresu merytorycznego i czasowego wsparcia.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu tel. 32 219 10.10. 

Regulamin rekrutacji – TWÓJ ASYSTENT – wsparcie na dobry start – 2

Skip to content