Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Radłowie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024, dla uczniów gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, przejściowe problemy, uczeń pochodzi z rodziny niepełnej, ale miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza  kwoty 600 zł. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne obywateli Ukrainy będącymi uczniami danej szkoły.

Zainteresowane osoby mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w formie pomocy materialnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie, ul. Brzeska 9   w dniach od   01.09.2023r. – 15.09.2023r.

Więcej informacji na temat stypendium można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Radłowie, ul. Brzeska 9 lub pod nr tel. 504 590 082.

wniosek-stypendium-2023

Skip to content