Refundacja podatku VAT za zużyte paliwa gazowe tzw. dodatek gazowy

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie przypomina o możliwości ubiegania się przez mieszkańców gminy o refundację podatku VAT za zużyte paliwa gazowe tzw. dodatek gazowy. 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. zakłada, że o refundację podatku VAT mogą ubiegać się te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzać wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Podstawowym  warunkiem jaki trzeba spełnić by otrzymać refundację    jest kryterium dochodowe czyli;
    – 2100 zł/os dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
    – 1500 zł/os w przypadku gospodarstw wieloosobowego

Od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Równowartość podatku VAT zwracana będzie na podstawie otrzymanej faktury za zużyte paliwo gazowe.  Po opłaceniu otrzymanej faktury należy złożyć wniosek  o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć;
 – fakturę dokumentującą dostarczenie paliwa gazowego
 – dowód uiszczenia opłaty za fakturę

Wniosek o refundację podatku VAT można składać do dnia 29 lutego 2024 r.  ale nie później niż  w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych do dnia 31.12.2023r

Wnioski o refundację podatku VAT od paliw gazowych można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie, ul. Brzeska 9,  w pokoju nr 6,  telefon 504-590-082 po otrzymaniu i opłaceniu rachunku.

 

Skip to content