Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Żywność

W dniu 18.05.2021 r. odbyła się kolejna tura dystrybucji żywności pochodzącej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020 w ramach współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Pomocą zostali objęci mieszkańcy Gminy Radłów.

W związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się choroby COVID – 19, dystrybucja żywności odbywała się z zachowaniem bezpieczeństwa. Przygotowano gotowe paczki z artykułami żywnościowymi do odbioru. Taki sposób dystrybucji minimalizuje potencjalne zagrożenie związane z zagrożeniem przenoszenia koronawirusa.

Przygotowaniem paczek żywnościowych dla 524 osób zajmowali się pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby które zostały zakwalifikowane do pomocy w ramach żywności zostały drogą telefoniczną poinformowane o konkretnym terminie odbioru paczki co pozwoliło na płynne i bezpieczne wydawanie artykułów żywnościowych. Zostali również zobligowani do zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami, założenie maseczki na twarz w celu zasłonięcia ust i nosa. (zasady obowiązkowe dla każdej osoby).

Skip to content