Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Informuję, że 8 października 2021 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787). Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., a na jego realizację zaplanowano kwotę 150 mln zł.

Poniżej zamieszczamy Program ze szczegółowymi informacjami.

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022

Skip to content