Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy/Одноразова грошова допомога громадянам України

Dziś, 16 marca, rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

Wnioski są przyjmowane w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie : poniedziałek-piątek: 7:30-15:30,

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA

Skip to content