Program „Wspieraj Seniora”

Program Wspieraj Seniora na rok 2021

 

Ruszyła druga edycja programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program będzie realizowany w I kwartale 2021 r., z ewentualną możliwością przedłużenia w kolejnych miesiącach, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie:

  • dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej,
  • załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych),

Osoby starsze mogą dokonać zgłoszenia dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej.

Do realizacji programu powinna przystąpić każda gmina w kraju, której zostaną przyznane środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
tj. podejmowani innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przez zakażeniem Covid-19.

Na ten cel Ministerstwo Rodziny I Polityki Społecznej zaplanowało kwotę 50 mln zł.

 Projekty realizowane ze środków funduszu przeciwdziałania Covid 19

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało środki na realizacje programu „Wspieraj Seniora” z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w związku z realizacją usług wsparcia na rzecz seniorów którzy w obowiązującym stanie epidemii zdeklarują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega na dostarczeniu zakupów zgodnie z wskazaniem przez seniora zakresu obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, art. spożywcze, środki czystości oraz art. higieny osobistej.

Na realizacje programu „ Wspieraj Seniora” w 2021 r. Gmina Radłów uzyskała wsparcie ze środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Środki z funduszu na przeciwdziałanie COVID-19 są środkami pozabudżetowymi, nie jest wymagany wkład własny.

Na realizację w/w zadania na 2021 r. Województwo Małopolskie przekazało środki w wysokości 7 678,00 zł na I kwartał 2021 r. oraz  18 553,00 zł na okres od IV do XII 2021 r. 

Skip to content