Kadra

Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie:

 • Kierownik: mgr inż. Krzysztof Sobczyk
 • Główny księgowy: Maria Ziejka
 • Pracownicy socjalni:
  • Starszy specjalista pracy socjalnej mgr Renata Kryczka-Trela ,
  • Specjalista pracy socjalnej  Maria Hajduk ,
  • Specjalista pracy socjalnej mgr Anna Oszkandy ,
  • Specjalista pracy socjalnej  Adrian Stachura 
  • Pracownik socjalny mgr Paulina Kumięga       
  • Asystent Rodziny mgr Anna Kopacz
  • Zobacz Rejony!
 • Świadczenia Rodzinne: St. specj.  mgr inż. Bożena Soboń
 • Fundusz Alimentacyjny:  Ref: mgr Katarzyna Kuś
 • Dodatek Osłonowy, Stypendia, Czyste Powietrze : Ref: Edyta Jurek
 • Obsługa biura: Ref. Magdalena Antosz
Skip to content