• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

POMÓŻ SĄSIADOWI

31.10.2017

POMÓŻ SĄSIADOWI

W związku z nadchodzącą zimą apelujemy do mieszkańców Miasta i Gminy Radłów – jeśli wiecie lub znacie osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne, które wymagają wsparcia lub znane są Wam miejsca przebywania osób bezdomnych na terenie naszej Gminy prosimy poinformować o tym pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Radłowie oraz pracowników innych instytucji zobligowanych do udzielenia pomocy:

Telefon kontaktowy MGOPS w Radłowie:
14-67 82 003
Telefon kontaktowy Posterunku Policji w Radłowie :
14 – 62 82 590
Telefon kontaktowy Komisariatu Policji w Żabnie:
14-645 6007

Osobom takim należy udzielić pomocy udzielając informacji o miejscach noclegowych lub p powiadomić odpowiednie służby, które od lat podejmują czynności w ramach działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych.

Na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie został opublikowany zaktualizowany wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych-https://www.mpips.gov.pl/

« inne aktualności