• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Aktualności

Aktualności z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości.

Pokaż aktualności z roku:

I N F O R M A C J A

17.04.2019

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niepełnosprawnych „Bezpieczna Przystań” w Tarnowie.
Realizuje projekt w ramach którego na wniosek opiekuna nieformalnego,

Projekt "GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY"

11.04.2019

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP W TARNOWIE prowadzi rekrutację do projektu „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Twój los w twoich rękach 2

01.03.2019

Projekt skierowany jest do 30 osób / 20 kobiet i 10 mężczyzn/ w wieku 30 + w tym minimum 18 osób niepełnosprawnych / osób powyżej 50 lat zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego

Rekrutacja do projektu

25.01.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że z dniem 04.02.2019 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do II edycji projektu "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz poprawę sytuacji życiowej 300 osób z terenu województwa małopolskiego

Karta Dużej Rodziny - zmiany od 01 stycznia 2019r

16.01.2019

Wraz z początkiem 2019 roku wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania KDR tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki na przykład na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji i obniża koszty codziennego życia.

Wnioski o wydanie  Karty Dużej Rodziny należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów, tel. 146782003