• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2020

17.09.2020

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2020
Informujemy, iż rozpoczęła się ponowna realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Paczki żywnościowe wydawane będą osobom indywidualnym oraz rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej min.
- bezdomnym
- bezrobotnym
- niepełnosprawnym
- przewlekle ciężko chorym
- rodzinom wielodzietnym
które spełniają następujące kryteria:
- osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.
1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie.
Osoby spełniające powyższe kryteria muszą zgłosić się do pracowników socjalnych MGOPS w Radłowie w celu złożenia NOWYCH oświadczeń, aby mogły otrzymać skierowanie do otrzymania żywności. Osoby, które nie korzystają aktualnie ze świadczeń pomocy społecznej, muszą przedstawić dokumenty potwierdzające dochody.
Przypominamy, iż do dochodu wlicza się również świadczenie uzupełniające z ZUS dla osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi z poszczególnych rejonów!

« inne aktualności