• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Projekt socjalny pt. „Dopalacze śmiertelne niebezpieczeństwo”

30.05.2018

Z uwagi na coraz bardziej widoczny problem z dopalaczami i narkotykami oraz bardzo łatwy dostęp do tego typu używek Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie w ramach projektu socjalnego pt. „Dopalacze śmiertelne niebezpieczeństwo” w dniu 24.05.2018r zorganizował spotkanie z trenerem z obszaru profilaktyki uzależnień dla rodziców oraz przedstawicieli jednostek działających w zakresie wspierania rodzin. Celem tego przedsięwzięcia było zapoznanie się z problemem dopalaczy oraz narkotyków, rola jaką odgrywają we współczesnym świecie, czym są bitcoiny, leki z grupy OTC, czy też e-narkotyki?. Podczas prelekcji szczegółowo omówiono specyfikę branży nowych substancji psychoaktywnych, skutki przyjmowania dopalaczy, mechanizmy uzależnień oraz zasady postępowania w przypadku zażycia dopalaczy. Ponadto prelegentka szeroko omówiła zakres chemicznych pułapek mogących prowadzić do uzależnień. Można też było zobaczyć jak wyglądają dopalacze, a także zapoznać się z pozoru niewinnie wyglądającymi przedmiotami służącymi do zażywania takich środków. Środki na ten cel tut. Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał od Wojewody Małopolskiego w ramach zadania 13.1.2.1- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

« inne aktualności