• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

ASYSTENT RODZINY

12.05.2017

Asystent rodziny to osoba, która w określonym – ustalonym z rodziną czasie wspiera ją, tak aby w perspektywie nabyła umiejętności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych, zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci.
1. Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny, innym wyznaczonym miejscu, bądź towarzyszy członkom rodziny podczas wizyt w instytucjach.                                                                  2. Asystent rodziny rozeznaje potrzeby rodziny, ustala plan pracy z rodziną, prowadzi dokumentację, pisze sprawozdania z wykonywanych zadań.
3. Asystent rodziny współpracuje z pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną – dla dobra rodziny.
4. Asystent rodziny pomaga rodzinie w realizacji jej celów oraz celów wyznaczonych przez inne instytucje.                                                                                                                                                                  OBSZARY WSPÓŁPRACY ASYSTENTA Z RODZINĄ:
Poprawy warunków socjalno-bytowych:
Doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, trening budżetowy, trening czystości, wspieranie w sprawach dotyczących sytuacji zdrowotnej członków rodziny, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, pomoc w poszukiwaniu pracy, pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach.
Relacji w rodzinie:
Pomoc w angażowaniu członków rodziny w sprawy bieżące (podział obowiązków), pomoc w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny, pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów rodzinnych, doradztwo w zakresie prawidłowego komunikowania się (przekazywanie informacji, rozmowy na temat bieżących spraw, itp.).
Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych:
Pomoc w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica, wzmocnienie kompetencji rodziców, pomoc w organizowaniu/planowaniu czasu dziecka, pomoc w egzekwowaniu obowiązku szkolnego, doradztwo w zakresie umiejętnego stawiania granic, pomoc w budowaniu systemu kar i nagród

Rodzina może skorzystać z pomocy asystenta rodziny po nawiązaniu kontaktu z Miejskim Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radłowie. Asystent rodziny zostaje przyznany rodzinie na jej wniosek, wniosek innej instytucji, lub na mocy postanowienia sądu.

« inne aktualności